LEGO

LEGO

Vilken mer ikonisk leksaksbyggsats finns det än det danska varumärket LEGO?


Lego är ett system av byggelement av plast som uppfanns och utvecklades 1949 av dansken Godtfred Kirk Christiansen. Godtfreds arvingar driver fortfarande familjeföretaget som tillverkar Lego än idag. Namnet har sitt ursprung från en lek med bokstäver av den danska frasen ”leg godt”. Tanken bakom Lego är byggklossar av plast som går att låsa ihop och som även enkelt går att sära på igen. Ursprungligen såldes legobitar i olika storlek tillsammans och det var upp till kunden att låta fantasin sätta gränserna för vad som gick att bygga. Efter en tid började Lego sälja färdiga byggsatser med tillhörande instruktioner så att det blev möjligt att bygga en specifik byggnad.


1958 skedde en förbättring av byggklossarna och de fick ihåliga rör på undersidan som gav ännu bättre stabilitet och hållfasthet för Legot. Några år senare kom det även gummihjul som gjorde det möjligt till att bygga sina egna bilar och fordon med Lego. Lego förfinade även tillverkningsprocessen och bytte till en ABS-plast vid tillverkningen av klossarna.


Själva tillverkningsprocessen av Lego är som sådan att det börjar med små plastkulor i en massa olika färger kommer med lastbil till Legofabriken. De här plastkulorna kallas för granulat. Granulaten sugs upp i stora silos innan de matas ner till gjutmaskinerna. De stora gjutmaskinerna smälter granulaten genom att de hettas upp till över 200 grader Celsius. När plasten är smält hälls i gjutformar som är formade som ihåliga legobitar. När gjutformarna är fylla så lägger gjutmaskinen på ett oerhört stort tryck som ska säkerställa att alla legobitarnas form blir perfekt och med stor noggrannhet. Sedan så kyls bitarna ner och de matas ut från gjutmaskinen. Produktionsprocessen är inte klar här för
legobitarna utan det ska i många fall till både dekorationer och diverse olika detaljer. Det kan även vara olika delar som ska monteras ihop eller på och detta utförs av speciella maskiner. Slutligen ska rätt bitar läggas ihop så att de utgör ett färdigt Legopaket eller set.


Lego har även teman med sitt Lego som t.ex. Star Wars, Harry Potter och många fler rättigheter från Hollywoodfilmer som de har ingått avtal kring och tillverkar produkter för. De har även skapat TV- och datorspel med Legofigurer. Förutom att Lego säljs runt hela världen så finns det även ett par Legoland som är temaparker med Lego där barnfamiljer och andra fans kan gå runt och roa sig bland Lego och andra attraktioner.


Har du någon gång funderat kring varför Legogubbarna har gul hud och sina ikoniska gula huvud?


Ursprungligen valde Lego att använda färgen gul eftersom de ville undvika att använda någon specifik etnisk grupps hudfärg. Detta har levt vidare och de använder fortfarande gul i de allra flesta fall, förutom i set som har specifika karaktärer som t.ex. är efter filmteman där de vill vara sina karaktärer trogna.


Det är inte alla som vet om att Duplo som är större och enklare byggklossar och som är tänkt för små barn faktiskt också tillhör Lego. Lego är inte enbart en leksak för barn. Det finns även vuxna Lego- entusiaster som samlar och bygger med Lego som en hobby. Lego har även börjat tillverka specialbitar och erbjuda möjligheten till att beställa enskilda klossar.


Byggandet med legoklossar är inte enbart något som sker med fysiska klossar. Alltsedan datorspelet Minecrafts genombrott är det miljontals människor som med hjälp av byggklossar skapar och bygger det som finns i deras fantasi. Precis som på samma sätt som med de allra första legoklossarna i mitten på förra seklet.